Kompentencer

Jeg har gennem mange år fulgt meget nøje med i den
danske samfundsudvikling og de forhold i Europa og
internationalt, der har indflydelse på udviklingen i Danmark.

Danmarks Statistik

Jeg har forsket i udviklingen på arbejdsmarkedet, i udviklingen
af den danske velfærdsmodel og velfærdsstater i andre europæiske
lande og i social ulighed og social arv.

Jeg arbejder dagligt med statistiske målinger
af samfundsudviklingen.

Jeg har undervist økonomistuderende i dansk og europæisk
økonomisk historie.

Jeg underviser økonomistuderende i ‘økonomisk sociologi’
– et fag der giver et godt fundament for at forstå det
moderne samfunds udvikling.

Jeg underviser studerende på CBS – Handelshøjskolen i København – i udviklingen i den danske arbejdsmarkedsmodel i et europæisk perspektiv.

Du kan også komme til at få glæde af min viden om Danmark og det danske samfund – et et foredrag der kan tilpasses den enkelte gruppes behov og forudsætninger.

Det er baseret på solid forskningsmæssig viden og data – men det formidles altid med overblik, indsigt og med karikaturtegninger, foto og overbliksfigurer – så alle får mulighed for at følge med i den fascinerende udvikling som Danmark altid har været inden i.