CV – Hovederhverv

2008 –

Direktør for personstatistik, Danmarks Statistik – tilknyttet SFI – Det Nationale Center for Velfærd som associeret seniorforsker

1995 –

Forskningschef, Socialforskningsinstituttet

1992 –

Forskningsleder, Socialforskningsinstituttet

1990 –

Seniorforsker Socialforskningsinstituttet

1985 –

Færdiguddannet som økonom
fra Københavns Universitet
Forskningsassistent på Socialforskningsinstituttete