Bøgerne

bog_np
Download worddokument
med fuld kronologisk publikationsliste

De bøger jeg har skrevet om social arv og social ulighed og om velfærdsstaten kan du finde links til på denne side.

Fra 1999 til 2005 var jeg leder af et større forskningsprojekt om social arv med deltagelse af forskere fra mange danske forskningsinstitutioner. Det var et meget omfattende projekt med mange indfaldsvinkler på problemstillingerne, men jeg skrev en kortfattet sammenfatning, som der er et link til nedenfor. Desuden redigerede jeg en bog, der udkom på Hans Reitzels forlag, som indeholder bidrag fra de forskere, der deltog i projektet. Den er der også et link til nedenfor.

Fra 1992-1999 var jeg leder af SFIs projekt om Social Tryghed i Europa. Det handlede om opbygningen og udviklingen af de europæiske velfærdsstater. Velfærdsstaten har siden da været et af mine særlige interesseområder. Velfærdsstatens historie, opbygning og udfordringer er et utroligt interessant område under stadig udvikling. Der findes både link til en række bøger fra SFIs store projekt om den europæiske velfærdsstat som link til andre bøger – heraf nogle på engelsk på internationale forlag – som jeg har skrevet.

Endelig findes der nederst på siden et link til min samlede publikationsliste. Her kan du se, at jeg også har skrevet om forholdene på det danske arbejdsmarked – og om pensionssystemet – som er et element i velfærdsstaten, som jeg har interesseret mig særligt for.

Social arv og social ulighed

Lars Olsen, Niels Ploug m.fl:
Det danske klassesamfund, Gyldendal 2012.
Niels Ploug (ed):
Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag 2007
Niels Ploug:
Socialt udsatte børn, SFI 2007
Niels Ploug:
Social Ulighed, Forlaget Columbus 2006
Niels Ploug:
Social arv – sammenfatning 2005, SFI 2005

 

Velfærdsstaten

Niels Ploug et.al (red):
Den danske velfærdsstats historie, SFI 2004
Niels Ploug:
Velfærd i Europa, SFI 2002
Niels Ploug & Torben Fridberg:
Public Attitudes to Unemployment in Different European Welfare Regimes, Oxford University Press, 2000
Niels Ploug et.al (ed):
Nordic Social Policy – changing welfare states, Routledgde. 1999
Niels Ploug & Jon Kvist:
Overførselsindkomstsystemerne i tal, SFI 1997
Niels Ploug og Jon Kvist:
Social Tryghed i Europa – udvikling eller afvikling, SFI 1994